دهکده فرهنگی تفریحی منتظران آفتاب(باغ دارالقرآن) با عنایت به میزبانی اردوهای مدارس، مراکز فرهنگی، سازمان های دولتی و مهمانی های خانوادگی درنظر دارد مراحل تکمیل سالن پذیرایی و بهره برداری و تجهیز آشپزخانه خود مستقر در اصفهان روستای اصفهانک را از طريق واگذاری به پیمانکار واگذار نمايد .

لذا از متقاضيان دعــوت مي شود جهت دريافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  38582030    تماس حاصل نمايند و یا به آدرس خیابان آبشار بعد از زیرگذر اشکاوند و قطار سمت راست،آخر بلوار اصفهانک،باغ دارالقرآن مراجعه فرمايند.