​محوطه پینت بال مجموعه منتظران آفتاب، با مساحتی بالغ بر 20 در 30 متر مربع و 12 عدد سلاح، پذیرای اردوها و مراکز فرهنگی می باشد.زمین پینت بال - نمای بازی
زمین پینت بال - نمای کامل