ساختمان کوشک سنتی: کوشک سنتی دارالقرآن، با قدمتی تاریخی و 900 متر زیربنا در دو طبقه، جهت اسکان میهمانان باغ در نظر گرفته شده است. این امارت مجهز به 6 اتاق مجزا، یک حال، سرویس بهداشتی و حمام، آشپزخانه و سینمای خانگی می باشد.
نمای بیرونی ساختمان کوشک (تصوير شماره يک)نمای بیرونی ساختمان کوشک (تصوير شماره دو)نمای درونی ساختمان کوشک - اتاق جلسات
نمای درونی ساختمان کوشک - اتاق های اسکان
نمای درونی ساختمان کوشک - اتاق های اسکاننمای درونی ساختمان کوشک - اتاق های اسکان