فعالیت های مدیریت فضای سبز دهکده منتظران آفتاب از ابتدای زمستان 1394 تا ابتدای خردادماه 1395

فضای سبز دهکده منتظران آفتاب با وسعتی در حدود 9000 متر مربع از جاذبه های اصلی این مجموعه فرهنگی تفریحی می باشد. فضای سبز این مجموعه شامل بیش از 90 اصـــله درخت گردو، بیش از 35 اصله درخت های مختلف مثمر مانند انواع توت، سیب، زیتون، انار و ... ، انواع درخت و درختچه های تزیینی مانند چنار، اقاقیا، انواع سرو و کاج، زبان گنجشک، بند انگشتی، انواع شمشاد، سه رنگ و ... ، انواع گل های بوته ای و درختی فصلی و دائمی، بلوک های چمن و زمین چمن فوتبال و در مجموع مشتمل بر بیش از 113 گونه گیاهی متنوع می باشد. قطعاً نگهداری و پرورش این تنوع بالای گیاهی در این مجمــوعه مستلزم فعالیت شبانه روزی و سخت پرسنل این مجموعه می باشد. در همین راستا طی ماه های اخیر شامل زمستان 1394 و دو ماه ابتدایی 1395 فعالیت های فشرده و زیادی برای احیا و نگهـــــداری فضای سبز این دهکده صورت پذیرفته است که به اختصار به مواردی اشاره می شود.

·        هرس زمستانی انواع درخت ها و درختچه ها

·        سم پاشی و پاشش تقویتی زمستانی و بهاری انواع درختان در چند مرحله

·        اصلاح و تکمیل مسیرهای مختلف پرچین ها

·        کاشت و اصلاح چمن در چند بولک چمن

·        کاشت و جابجایی تعداد زیادی درخت جدید

·        کوددهی به تمام فضاهای سبز و گیاهان باغ

·        آفت زدایی فیزیکی و شیمیایی انواع گیاهان

·        کاشت انواع گل های فصلی در 22 قطعه باغچه

·        ایجاد چندین باغچه به همراه گل کاری جدید