​​درکنار محوطه سرپوشیده بازی اتاق بازیهای مهیج تدارک دیده شده است. این اتاق دارای ایکس باکس و هدست واقعیت مجازی می باشد.