پورتال جامع مهدويت

پورتال جامع مهدويت

​دروازه‌ای به سوی آگاهی، دانایی و همکاری درباره امام موعود.​​​​​ ادامه ...
​ دهکده فرهنگی تفریحی منتظران آفتاب(باغ دارالقرآن) وابسته به مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله اماده ارائه خدم ...
ادامه ...
  4 خرداد 95
​دهکده فرهنگی تفریحی منتظران آفتاب(باغ دارالقرآن) با عنایت به میزبانی اردوهای مدارس، مراکز فرهنگی، سازمان های دولتی و مهمانی های خانوادگی درنظر دارد مراحل تکمیل سالن پذیرایی و بهره برداری و تجهیز آشپزخانه خود مستقر در اصفهان روستای اصفهانک را از طريق واگذاری به پیمانکار واگذار نمايد . لذا از متقاضيا ...
ادامه ...
  4 خرداد 95
   به روزترين اخبار دهکده فرهنگی منتظران آفتاب
یک دستگاه ترامپولین در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب نصب و به بهره برداری رسید

یک دستگاه ترامپولین در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب نصب و به بهره برداری رسید

روابط عمومی    9 خرداد 96
دو امکان تفریحی اسب سواری و قایق سواری در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب راه اندازی شد

دو امکان تفریحی اسب سواری و قایق سواری در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب راه اندازی شد

روابط عمومی    26 تير 97
بازی مهیج پل معلق در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب افتتاح شد

بازی مهیج پل معلق در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب افتتاح شد

روابط عمومی    27 تير 97