پورتال جامع مهدويت

پورتال جامع مهدويت

​دروازه‌ای به سوی آگاهی، دانایی و همکاری درباره امام موعود.​​​​​ ادامه ...
​ دهکده فرهنگی تفریحی منتظران آفتاب(باغ دارالقرآن) وابسته به مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله اماده ارائه خدم ...
ادامه ...
  4 خرداد 95
​دهکده فرهنگی تفریحی منتظران آفتاب(باغ دارالقرآن) با عنایت به میزبانی اردوهای مدارس، مراکز فرهنگی، سازمان های دولتی و مهمانی های خانوادگی درنظر دارد مراحل تکمیل سالن پذیرایی و بهره برداری و تجهیز آشپزخانه خود مستقر در اصفهان روستای اصفهانک را از طريق واگذاری به پیمانکار واگذار نمايد . لذا از متقاضيا ...
ادامه ...
  4 خرداد 95
   به روزترين اخبار دهکده فرهنگی منتظران آفتاب
یک دستگاه ترامپولین در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب نصب و به بهره برداری رسید

یک دستگاه ترامپولین در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب نصب و به بهره برداری رسید

روابط عمومی    9 خرداد 96
۱۲ عدد نیمکت و دو کلبه در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب نصب و به بهره برداری رسید

۱۲ عدد نیمکت و دو کلبه در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب نصب و به بهره برداری رسید

روابط عمومی    13 تير 96
تابلوهای دیوار نمایشگاهی دهکده منتظران آفتاب تعویض گردید

تابلوهای دیوار نمایشگاهی دهکده منتظران آفتاب تعویض گردید

روابط عمومی    7 خرداد 96