پورتال جامع مهدويت

پورتال جامع مهدويت

​دروازه‌ای به سوی آگاهی، دانایی و همکاری درباره امام موعود.​​​​​ ادامه ...
به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ کلیپی از اجرای کار تیمی در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب وابسته به مرکز سلاله، منتشر گردید. ...
ادامه ...
  22 مهر 97
​ به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ کلیپی از اجرای اردوهای خانوادگی در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب وابسته به مرکز سلاله، منتشر گردید. ...
ادامه ...
  1 مهرماه 97
   به روزترين اخبار دهکده فرهنگی منتظران آفتاب
یک دستگاه ترامپولین در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب نصب و به بهره برداری رسید

یک دستگاه ترامپولین در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب نصب و به بهره برداری رسید

روابط عمومی    9 خرداد 96
دو امکان تفریحی اسب سواری و قایق سواری در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب راه اندازی شد

دو امکان تفریحی اسب سواری و قایق سواری در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب راه اندازی شد

روابط عمومی    26 تير 97
بازی مهیج پل معلق در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب افتتاح شد

بازی مهیج پل معلق در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب افتتاح شد

روابط عمومی    27 تير 97